12h00 - Thứ Năm, 09/07/20150

Công bố thông tin số 39 (2015) - NQHĐQT về việc thay đổi nhân sự NM Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và Cty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQHĐQT về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Current View

Ý kiến của bạn