02h43 - Thứ Tư, 10/05/20170

Công bố thông tin số 38 (2017) - Chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT38_Chuyen_nhuong_tai_san.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn