01h20 - Thứ Tư, 10/05/20170

Công bố thông tin số 37 (2017) - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

NQ_43.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn