07h59 - Thứ Bảy, 20/07/20190

Công bố thông tin số 36 HSG - CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản Quyết định mua lại 26.300 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
Current View

Ý kiến của bạn