12h00 - Thứ Bảy, 07/05/20160

Công bố thông tin số 36 (2016) - Giấy Chứng nhận ĐKKD Công ty CP Hoa Sen Vân Hội, Công ty CP Hoa Sen Yên Bái, Công ty CP Hoa Sen Quy Nhơn và Công ty CP Hoa Sen Hội Vân

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Hoa Sen Vân Hội, Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái, Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT36-Giay-CNDKKD-Cong ty co phan.pdf  

 
Current View

Ý kiến của bạn