12h00 - Thứ Năm, 05/05/20160

Công bố thông tin số 35 (2016) - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Nghị Quyết số 26/NQ/HĐQT/2016 về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Hội Vân

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT35-Gop-von-thanh-lap-Hoa-Sen-Hoi-Van.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn