12h00 - Thứ Sáu, 19/09/20140

Công bố thông tin số 34 (2014) - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3 tại Thốt Nốt - Cần Thơ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc Tập đoàn Hoa Sen có nhận Giấy chứng nhận ĐKHD Chi Nhánh số 3 tại Thốt Nốt - Cần Thơ

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_thanh_lap_CN_so_3_tai_Thot_Not_Can_Tho.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn