12h00 - Thứ Sáu, 12/09/20140

Công bố thông tin số 33 (2014) - Bổ nhiệm nhân sự cấp cao

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT số 33 về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Quyet_dinh_bo_nhiem_quyen_pho_tong_giam_doc_xk.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn