12h00 - Thứ Ba, 03/05/20160

Công bố thông tin số 31 (2016) - Thành lập CN số 02 Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương và CN Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tại Cầu Ngang – Trà Vinh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập chi nhánh số 02 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An – Bình Dương và chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cầu Ngang – Trà Vinh
Current View

Ý kiến của bạn