05h13 - Thứ Sáu, 31/05/20190

Công bố thông tin số 30 HSG - CBTT Thông qua chủ trương Chuyển đổi Chi nhánh thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ trương Chuyển đổi Chi nhánh thành Cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Tỉnh của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT30-Chuyen doi chi nhanh.pdf

Current View

Ý kiến của bạn