12h00 - Thứ Sáu, 15/01/20160

Công bố thông tin số 3 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phổ Yên – Thái Nguyên

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phổ Yên – Thái Nguyên

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT03_Giay_CNDKKD_Pho_Yen_Thai_Nguyen.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn