04h30 - Thứ Tư, 12/04/20170

Công bố thông tin số 29 (2017) - Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT29_Bao_cao_ket_qua_phat_hanh_co_phieu.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn