03h30 - Thứ Hai, 12/11/20120

Công bố thông tin số 29 (2012)

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản công bố thông tin số 29 về việc ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 10 của niên độ tài chính 2012 - 2013.
Current View

Ý kiến của bạn