12h00 - Thứ Ba, 26/08/20140

Công bố thông tin số 28 (2014) - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Ninh Hòa - Khánh Hòa

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc Tập đoàn Hoa Sen có nhận Giấy chứng nhận ĐKHD Chi Nhánh tại Ninh Hòa

Bạn đang xem tập tin: 

Giay_CNDKHDCN_Ninh_Hoa_HSG28.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn