12h00 - Thứ Sáu, 22/08/20140

Công bố thông tin số 27 (2014) - Tập đoàn Hoa Sen đưa dây chuyền cán nguội số 5 vào hoạt động

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Tập đoàn Hoa Sen đưa dây chuyền cán nguội số 5 vào hoạt động

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Dua_vao_hoat_dong_DC_can_nguoi_so_5.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn