03h07 - Thứ Hai, 27/07/20200

Công bố thông tin số 24 HSG - CBTT về việc Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất, Cung ứng và Dự án công nghiệp

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất, Cung ứng và Dự án công nghiệp.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT24-Bo nhiem Q.PTGD.pdf

Current View

Ý kiến của bạn