12h00 - Thứ Năm, 17/07/20140

Công bố thông tin số 24 (2014) - Ước KQKD hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu NĐTC 2013 - 2014

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm ban CBTT ước KQKD hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu NĐTC 2013-2014

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Uoc_KQKD_hop_nhat_9_thang_NDTC_2013_2014.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn