04h43 - Thứ Sáu, 05/04/20190

Công bố thông tin số 20 HSG - CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của các Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của các Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT20-Cham dut hoat dong VPDD.pdf

Current View

Ý kiến của bạn