03h04 - Thứ Năm, 16/03/20170

Công bố thông tin số 19 (2017) - Thành lập các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Nam Quảng Ngãi – Quảng Ngãi, Sơn Hà – Quảng Ngãi, An Thạnh – Bình Dương, Châu Thành – Sóc Trăng, Mỹ Tú – Sóc Trăng, U Minh Thượng – Kiên Giang, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tỉnh Bình Dương), Thiệu Sơn – Thanh Hóa và Chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Hào – Hưng Yên

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT19_TL9CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn