02h30 - Thứ Tư, 15/03/20170

Công bố thông tin số 17 (2017) - Thôi nhiệm chức vụ Phó TGĐ Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGĐ Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thôi nhiệm chức vụ Phó TGĐ Xuất khẩu đối với Ông Phan Duy Quang và bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó TGĐ Xuất khẩu đối với Ông Nguyễn Ngọc Huy

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT17_Thoi_nhiem_va_bo_nhiem_PTGD_Xuat_khau.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn