03h35 - Thứ Ba, 19/03/20190

Công bố thông tin số 15 HSG- CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động các Chi nhánh theo lộ trình tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ chấm dứt hoạt động các Chi nhánh theo lộ trình tái cấu trúc HTPP theo mô hình Chi nhánh Tỉnh.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT15-Giai the chi nhanh.pdf

Current View

Ý kiến của bạn