12h00 - Thứ Tư, 15/03/20170

Công bố thông tin số 15 (2017) - Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Singapore

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Singapore

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT15_Thanh_lap_VPDD_tai_Singapore.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn