12h00 - Thứ Sáu, 19/02/20160

Công bố thông tin số 14 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Lạc Sơn – Hòa Bình

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT14-Giay-CNDKKD-Lac Son-Hoa Binh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn