12h00 - Thứ Ba, 10/03/20150

Công bố thông tin số 14 (2015) - NQHĐQT thông qua giao dịch với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về NQHĐQT thông qua giao dich với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_so14_NQ_HDQT_thong_qua_giao_dich.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn