12h00 - Thứ Năm, 04/02/20160

Công bố thông tin số 13 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại M’Đrắk – Đắk Lắk

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại M’Đrắk – Đắk Lắk

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT13-Giay-CNDKKD-M'Dak-Dak Lak.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn