12h00 - Thứ Hai, 01/02/20160

Công bố thông tin số 12 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Từ Sơn – Bắc Ninh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Từ Sơn – Bắc Ninh

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT12-Giay-CNDKKD-Tu-Son-Bac-Ninh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn