03h59 - Thứ Sáu, 08/03/20190

Công bố thông tin số 11 HSG - CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh trực thuộc để chuyển đổi thành Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh Tỉnh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh trực thuộc để chuyển đổi thành cua hang trực thuộc Chi nhánh Tỉnh.
Current View

Ý kiến của bạn