12h00 - Thứ Sáu, 24/02/20170

Công bố thông tin số 11 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Tân - Bình Thuận

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Tân – Bình Thuận

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT11_TLCN_Duc_Tan_Binh_Thuan.pdf 

 
Current View

Ý kiến của bạn