12h00 - Thứ Bảy, 30/01/20160

Công bố thông tin số 11 (2016) - Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tiên Lãng và Vĩnh Bảo – Hải Phòng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Tiên Lãng và Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT11-Giay-CNDKKD-Vinh_Bao-Tien Lang-Hai_Phong.pdf 

 
Current View

Ý kiến của bạn