12h00 - Thứ Ba, 29/04/20140

Công bố thông tin số 11 (2014) - Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Trần Quốc Trí

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin về việc Từ nhiệm Tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

Bạn đang xem tập tin: 

Nghi quyet 24.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn