12h00 - Thứ Tư, 28/12/20160

Công bố thông tin số 109 (2016) - Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu - Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu – Nghệ An
Current View

Ý kiến của bạn