12h00 - Thứ Sáu, 16/12/20160

Công bố thông tin số 107 (2016) - Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bạc Liêu

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT107_Thay_doi_dia_diem_CN_tai_Bac_Lieu.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn