12h00 - Thứ Ba, 13/12/20160

Công bố thông tin số 106 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Sơn - Phú Thọ, Gia Bình - Bắc Ninh và Thành phố Tuyên Quang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thanh Sơn – Phú Thọ, Gia Bình – Bắc Ninh và Thành phố Tuyên Quang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT106_TL3CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn