12h00 - Thứ Hai, 21/11/20160

Công bố thông tin số 103 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Mỹ- An Giang, Cần Đước – Long An, Châu Thành – Long An và Quy Nhơn – Bình Định

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phú Mỹ- An Giang, Cần Đước – Long An, Châu Thành – Long An và Quy Nhơn – Bình Định

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT103_TL4CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn