12h00 - Thứ Bảy, 09/01/20160

Công bố thông tin số 1 (2016) - Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát tại Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015-2016

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT01_CBTT_Ung_vien_thanh_vien_BKS.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn