12h00 - Thứ Ba, 10/01/20170

Công bố thông tin số 04 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang, Hòa Bình - Bạc Liêu, Châu Thành - Tây Ninh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Đức Huệ - Long An, Gò Quao - Kiên Giang, Hòa Bình - Bạc Liêu, Châu Thành - Tây Ninh và thay đổi thông tin tên và địa chỉ chi nhánh số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dĩ An - Bình Dương

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT04_TL4CN_thay_doi_1_CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn