12h00 - Thứ Năm, 09/01/20140

Công bố thông tin số 03 (2014) - Kế hoạch SXKD NĐTC 2013 - 2014 và vinh dự nhận giải thưởng "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014"

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin kế hoạch SXKD NĐTC 2013-2014 và vinh dự nhận giải thưởng "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014"
Current View

Ý kiến của bạn