04h11 - Thứ Năm, 24/01/20190

Công bố thông tin số 01 (2019) HSG - CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh trực thuộc

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động một số Chi nhánh trực thuộc để chuyển đổi thành Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh Tỉnh.

Bạn đang xem tập tin:

Cong_Bo_Thong_Tin_01_2019.pdf

Current View

Ý kiến của bạn