12h00 - Thứ Năm, 06/08/20090

CBTT số 16 – 2009

Tháng 7 năm 2009, lợi nhuận trước thuế ước thực hiện khoảng 60 tỷ đồng, tăng 8,1 tỷ đồng (15.60%) so với tháng 6 năm 2009

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_uoc_KQKD_thang_7_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn