12h00 - Thứ Sáu, 16/03/20070

Bố cáo tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Hoa Sen chính thức tăng vốn điều lệ từ 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) lên 400.000.000.000 (Bốn trăm tỳ đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000028 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 08/08/2011. đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 16/03/2007

Current View

Ý kiến của bạn