12h00 - Thứ Sáu, 16/05/20140

Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 60% vốn điều lệ của HSG.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-Nghi Quyet lay y kien Co dong bang van ban.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn