12h00 - Thứ Ba, 11/03/20140

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Duetsche Bank AG, Chi nhánh London

Ngày 11/03/2014 CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được qua email Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của Duetsche Bank AG, Chi nhánh London như 02 file đính kèm.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_cob 20140304_Appendix 01.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn