06h47 - Thứ Tư, 03/02/20160

Báo cáo tài chính và giải trình KQKD hợp nhất quý I NĐTC 2015 - 2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC Hợp nhất quý 1 NĐTC 2015-2016 và bản giải trình KQKD Hợp nhất quý 1 NĐTC 2015-2016 như file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn