03h48 - Thứ Ba, 11/07/20170

Báo cáo giao dịch của người liên quan với CĐNB_Bà Nguyễn Thị Minh Thu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB_Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Bạn đang xem tập tin: Báo cáo giao dịch của người liên quan với CDNB_Bà Nguyễn Thị Minh Thu.PDF

Current View

Ý kiến của bạn