banner bctn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2016-2017

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2016-2017.
Bạn đang xem tệp tin: