03h17 - Thứ Hai, 19/10/20200

Công bố thông tin số 33 HSG - CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như file đính kèm.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT33-So luong co phieu dang luu hanh.pdf

Current View

Ý kiến của bạn