Dịch vụ và hàng hóa

20/06/20180

Thông báo mời thầu các mặt hàng thép thứ phẩm, phụ phẩm, thành phẩm loại 2 tháng 7/2018

Hiện tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đang triển khai mời chào thầu rộng rãi các gói thầu cho các dự án
Đọc thêm