Chương trình đồng hành "Mái ấm gia đình Việt - Tết ấm tình thương"

12/12/20170

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH “MÁI ẤM GIA ĐÌNH VIỆT – TẾT ẤM TÌNH THƯƠNG 2018” KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH TẠI BÌNH PHƯỚC – YÊU THƯƠNG CHO ĐI LÀ YÊU THƯƠNG CÒN MÃI

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung chính là tấm lòng biết chia sẻ và sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nơi mà chuyến xe đã đi qua.
Đọc thêm