Khánh thành

30/10/20170

LỄ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN 1 VÀ KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY HOA SEN NHƠN HỘI BÌNH ĐỊNH

Ngày 28/10/2017, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đọc thêm