Giải thưởng tiêu biểu

19/06/20180

TẬP ĐOÀN HOA SEN ĐẠT TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 05 NĂM LIÊN TIẾP

Ngày 07/6/2018, Lễ vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm hội nghị GEM Center, TP. HCM
Đọc thêm